מקומות – דברים – ואנשים

הגיג מאת מרכז ״אחווה״ 21 באוגוסט 2016

מקומות – דברים – ואנשים:   לקוח מתוך כתובי קבוצות התמיכה ומתוך "התורה שבעל פה" כפי שהיא מועברת בקבוצות התמיכה השונות. כאן הבאנו את דפי העבודה בנושא כפי שאנו משתמשים בהם במרכז "אחווה". זאת מתוך כוונה שמתמודדים עם התמכרות יוכלו להיעזר בהם, אולם אנו די בטוחים כי גם מטפלים יוכלו להיעזר בכך עם מטופליהם. לדעתנו זהו...לפרסום המלא>>